Tiếp theo bài trước, thái độ của chúng ta là thứ sẽ tạo nên điều khác biệt. Vậy hãy suy nghĩ, nếu một điều gì đó...