Trong bài trước, mình đã giới thiệu về VueJS và các đặc tính nổi bật của nó. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các...