Bài viết này sẽ phù hợp hơn với bạn đọc đã biết và tìm hiểu về Javascript . Nếu chưa! Không sao, hãy học một...