Tiếp nối bài viết trước Giới thiệu về Docker, bài viết này sẽ giới thiệu một công cụ để quản lý và chạy nhiều docker...