1.  Chứng chỉ PSM là gì? PSM viết tắt của Professional Scrum Master, đây là chứng chỉ được Scrum.org cấp.  Chứng chỉ...