Mở đầu Chắc hẳn bạn đã thấy trong ứng dụng Android bất kỳ đều có những dòng chữ hiển thị nội dung, thông tin hay...