Horenso.

No Thumbnail

Horenso  được coi là một phương pháp trao đổi thông tin truyền thống, là bí quyết thành công  của các công ty Nhật. HoRenSO là viết tắt của 3 chữ, Hokoku có nghĩa là báo cáo, Renraku có nghĩa là trao đổi, Sodan có nghĩa...

Read more »