Home » Archive by category "None"

Bạn có đang chấp nhận việc:“ Thay đổi mật khẩu định kỳ là nguy hiểm!.” mà không hiểu gì hay không ?

(Link nguồn :http://blogs.itmedia.co.jp/niikura/2018/03/post_17.html) Tôi đã được nghe từ lâu, nhưng tôi cảm thấy có một chút khó chịu. Chỉ là câu chuyện phần nào? Sẽ được hiểu như thế nào? nhưng với tôi điều đó rất quan trọng. Bài báo của Nikke, việc thay đổi...

Read more »

Nhật Bản cuối cùng thì… “Bài báo của Nikke, việc thay đổi mật khẩu định kỳ rất nguy hiểm” đã trở thành một chủ đề lớn

(Link nguồn : https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1113835.html )  Ngày 26/3/2018 Thời báo kinh tế Nhật bản đã đăng thông báo rằng Bộ Nội vụ và truyền thông đã bắt đầu cảnh báo: việc thay đổi mật khẩu thường xuyên là không cần thiết, và nguy hiểm. Thông tin...

Read more »