Giới dev mobile app ngày càng trở nên thật đa dạng: native app, hybrid app, web app, … . Trong thời gian gần đây, các...