Home » Archive by category "Machine Learning"

Nhật Bản cuối cùng thì… “Bài báo của Nikke, việc thay đổi mật khẩu định kỳ rất nguy hiểm” đã trở thành một chủ đề lớn

(Link nguồn : https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1113835.html )  Ngày 26/3/2018 Thời báo kinh tế Nhật bản đã đăng thông báo rằng Bộ Nội vụ và truyền thông đã bắt đầu cảnh báo: việc thay đổi mật khẩu thường xuyên là không cần thiết, và nguy hiểm. Thông tin...

Read more »