Category: Culture

Chuyện nhỏ

Tôi thường quan sát thấy mọi người hay phát điên vì những người khác nghĩ không giống mình 🙂 Có vẻ con người khá giỏi...