Mô hình Scrum là một mô hình khá mới mẻ nhưng đang dần được áp dụng vào trong các dự án của khá nhiều công ty phần mềm hiện nay....