Ban đầu với ý định đi xem phim cuối tuần là để giải trí, và có lẽ do phim đang hot mà mình với người...