Decorators là một công cụ rất hữu ích khi viết các ứng dụng bằng Typescript. Nếu bạn đã từng làm việc các ngôn ngữ hay...