Việc phát triển dựa trên component là 1 tính năng được yêu thích nhất trong Angular 2. Bạn nên làm quen với việc sử dụng...