Puppeteer thì cũng không xa lạ gì đối với những bạn làm Automation Engineer. Tuy nhiên mình sẽ vẫn giới thiệu lại một chút. Tổng...