Author: An LD

có và không

dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành Đã bao giờ bạn thử nhìn bao quát nhìn thế giới đa dạng chung quanh...

Chuyện nhỏ

Tôi thường quan sát thấy mọi người hay phát điên vì những người khác nghĩ không giống mình 🙂 Có vẻ con người khá giỏi...