Giới thiệu về mô hình Markov ẩn Ngay khi máy tính ra đời con người đã mơ ước máy tính có thể nói chuyện với...