Cách gần 3 năm, mình có vinh dự tham gia một buổi hội thảo với chủ đề Leading from inside out của diễn giả Andrew...