Nghe vẻ vè ve Nghe vè Septech Vốn thường đi lệch So với mọi nhà Mùa Corona Nơi nơi cắt giảm Septech lạ lắm Phụ...