1.Mở đầu Thỉnh thoảng mình lại đọc một cái gì đó trong lúc rảnh rỗi và đọc thì … không hiểu, mà đã không hiểu...