Mỗi khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới thì ai cũng phải đi từ cơ bản đến nâng cao....