Ngay lần đầu bắt gặp quyển sách này tại nhà sách, tôi đã cầm và đứng đọc say sưa. Hồi đó là khoảng năm 2018,...