Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng bước đầu làm quen với Typescript. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn đã biết javascript cơ bản...