Mở đầu Lâu lắm mới viết blog, hầu hết những trang blog đều là những kiến thức mình có được trong qua trình được giảng...