Ngày nay, theo lối sống hiện đại, mỗi người đều có những mục tiêu riêng để phấn đấu. Có người thì muốn trở thành một...