Tôi có nghe nhiều ý kiến rằng cuộc sống ở Nhật Bản thật là thuận tiện, có tàu điện kết nối mọi nơi, có cửa...