MVC, và MVVM là 2 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm di dộng. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với...