Mở đầu Xin chào! Tôi biết bạn đấy… Tôi biết chắc rằng hàng ngày bạn đang sử dụng rất nhiều dịch vụ có liên quan...