Chuyện phải làm Một buổi họp bất thường của công ty bán đồ thực phẩm ABC được diễn ra, nguyên nhân là có nhân viên...