DepOps là gì? Những kĩ năng và công cụ cần thiết cho DevOps. Cơ hội nghề nghiệp và phát triển...