“Sớm hôm qua” Khởi đầu câu chuyện là khi đội hình một thành viên chúng tôi (tạm gọi là đội ABC) làm thêm công việc...