Ở chương trước chúng ta đã nói về cách thành phần cũng như hoạt động trên nền tảng blockchain, trong chương này ta sẽ chuyển...