I. Numpy a. Giới thiệu NumPy Có thể nói, kiến thức về NumPy ndarrays cực kì có ích, vì đó là nền tảng cơ bản đối với...