VueJs hiện nay là một trong những framework JavaScript tốt nhất và cũng có thể Vue sẽ dần thay thế cho Angular và React trong...