Theo IBM, làm tốt requirement giúp tiết kiệm rất nhiều công sức trong dự án. Tài liệu yêu cầu kỹ thuật (Requirements Specification Documents-...