Khi bạn nghĩ về bản thân, bạn cho rằng mình là một thực thể tỉnh táo có lý trí, có logic, có khả năng lựa...