I. Kaizen Nhật Bản ngày nay quá nổi tiếng đến mức người ta khó mà hình dung về một Nhật Bản thời hậu chiến: nghèo,...