Điều gì khiến bạn quan tâm tới Regex Regex về cơ bản là một string, abcd là một regex, ^\d\d+.*\w+ cũng là một regex. Regex...