(Link nguồn : https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1113835.html )  Ngày 26/3/2018 Thời báo kinh tế Nhật bản đã đăng thông báo rằng Bộ Nội vụ và truyền thông đã...