Bài viết của anh  Enoki Ryo- một chuyên viên tư vấn và phát triển hệ thống có kinh nghiệm hơn 10 năm tại một công...