Senryu là một thể thơ của Nhật bản trong đó một bài thơ chỉ bao gồm 3 câu với 17 chữ. Năm nay tập đoàn...