Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Facebook Chat (Messenger) với fbchat thông qua một số ví dụ cơ bản. Cài đặt...