Qua tham gia lớp học do viện Đào tạo và tư vấn quốc tế FMIT tổ chức, tôi viết bản thu hoạch với những nội...