Tình cờ hôm trước mình có thấy Bác Ta (Giám đốc công ty Septeni Technology) like bài viết này, bình thường nếu bài viết toàn...