Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mạng neural tích chập (CNN). Trong bài viết trước, ta đã được biết...