Chào các bạn, trong bài viết trước ta đã đề cập tới một hàm activation mới Rectifier Linear, trong mạng Neural nó được kí hiệu...