Home » 2017 » May

Chuyện nhỏ

Tôi thường quan sát thấy mọi người hay phát điên vì những người khác nghĩ không giống mình 🙂 Có vẻ con người khá giỏi trong việc nhìn thấy sự khác biệt giữa những thứ tương tự. Các lập trình viên nhanh chóng so sánh...

Read more »