Giới thiệu Như chúng ta đã biết, functional programming là một phương pháp lập trình dựa trên các hàm toán học, tránh việc thay đổi...