I. Lý thuyết tổng quan 1. Checklist là gì? ● Checklist là một danh sách các đầu mục về chức năng, nghiệp vụ hoặc câu...